Teenused

  • Teemantpuurimine
  • Teemantsaagimine
  • Ehituskonstruktsioonide tugevdamine/sillustamine
  • Betoonpõrandate lihvimine
  • Deformatsioonivuukide saagimine
  • Üldehitus

Teemantpuurimine

Teemantpuurimine võimaldab kiiret ning vibratsioonivaba ventilatsiooni-, kanalisatsiooni-, jt. avade puurimist erinevatesse kivimaterjalidesse. Teemantpuuritavad on nii raudbetoon, maakivi, silikaattellis kui teised kivimaterjalid. Teemantpuurimistööd on teostatavad nii kuiv- kui märgpuurimise teel. Puuritavad on nii horisontaalsed, vertikaalsed kui erinevate nurkade all puuritavad avad. Sõltuvalt teemantpuurimistööde teostamise viisist, puuritavast kivimaterjalist ning puuritava ava läbimõõdust on teemantpuuritavad puuravad kogupikkusega kuni 6 ning rohkem meetrit.


Teemantsaagimine

Erinevalt kivimaterjalidesse piikamis- või lammutustööna teostatud avade sissevõtmisest võimaldab teemantsaagimine kordades kiiremat vibratsioonivaba ning sirgeservalist töötulemust. Teemantlõikust kasutatakse nii uusehitustel kui renovee-rimisöödel ukse-, akna- ja ventilatsiooniavade sissevõtmisel, kaablisoonte freesimisel, põrandakattekaabli ning -torustiku paigaldamisel, vee- ning kanalisatsioonitrasside kanalite ettevalmistamisel jne. Teemantsaagida on võimalik kõiki ehitusel kasutatavaid kivimaterjale nagu raud- ja graniitbetoon, maakivi, põletatud savitellis, silikaat, fibo blokk vms. Sõltuvalt lõiketööde iseloomust (lõigatav kivimaterjal, lõigete sügavus, lõiked sise- või välistingimustes, tööd ehitusjärgus või remonditud keskkonnas vms) on võimalik teostada teemantlõiketöid nii kuiv- kui märglõikusena.